NYC Department of Education
Top Navigation bar
Home
Change font size
Haitian Creol main page
Spanish
Arabic
French
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 logo
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Ebbets Field Middle School - MS 352
EFMS 352 Webpage top banner
Determination + Perseverance + Resilience = SUCCESS
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
About Us link
Our Students link
EFMS 352 Webpage top banner
Programs link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Parents link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Faculty and Staff  link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Partnership link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
This Week at Ebbets Field

Byenveni nan Ebbets Field Lekòl Mwayen!

Nou kontinye tradisyon Jackie Robinson ak Brooklyn Dodgers yo nan ekselans pyonye. Nou se yon ti kominote apranti ki dedye a siksè segondè nan yon kourikoulòm ki teknolojik ak ki baze sou pwojè. Entèaksyon sosyal nou yo ak devlopman yo restoratif ak kilti-reponn. Nou selebre kontribisyon rich ak inik nan tout elèv nou yo nan tout aspè nan lavi lekòl la.

Mèsi pou vizite.

Leson patikilye gratis SHSAT - Enskri jodi an
Latest news sign
Latest news sign
Latest news sign
Latest news sign
Latest news sign
Sondaj pou mande Aprantisaj Remote
2020-21 EFMS 352 Modèl Pwogramasyon
Klas Ifetayo yo ofri otòn sa a - Enskri kounye a
School interest form
Link to School Calendar
Link to Google Classroom
Link to I-Ready program
Link to IXL program
Link to My Schools
Link to Twitter
Link to facebook
Link to Instgram
Link to BRIC Museum
Link to Broadway Junior
Link to Brooklyn Museum
Link to Brooklyn Public Library
Link to College Access For All
Link to Computer Science For All
Link to New York Edge
Link to Ensemble Connect
Link to Ifetayo
Link to Interborough
Link to Medgar Evers College
Link to Success Highways
Copyright © 2020 Ebbets Field Middle School

Ebbets Field Middle School

46 Mc Keever Place Brooklyn, NY 11225

Telephone: 718-941-5097 | Fax: 718- 284-7973

Email Ebbets Field Middle School
Link to COVID-19 Response page