NYC Department of Education
Top Navigation bar
Home
Change font size
Haitian Creole page
Spanish
Arabic
French
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 logo
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Ebbets Field Middle School - MS 352
EFMS 352 Webpage top banner
Determination + Perseverance + Resilience = SUCCESS
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
About Us link
Our Students link
EFMS 352 Webpage top banner
Programs link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Parents link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Faculty and Staff  link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Partnership link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Programs
Student on Program
Students rock climbing

Nan Ebbets Field Lekòl Mwayen, se siksè akademik elèv an pati atribiye nan pwogram ki ankadreman ak ogmante kourikoulòm lan kòm byen ke pwolonje aprantisaj pi lwen pase salklas la. Gen kèk pwogram ki espesifik nan yon kontni-zòn pandan ke lòt moun yo laj ak teknoloji ki baze sou.

Nan syans sosyal kourikoulòm lan gen ladan koneksyon mond reyèl la atravè pwogram Jenerasyon Sitwayen yo, ki mobilize elèv alantou sivik ak patisipasyon politik. Nan Syans, nou gen Urban Advantage pwogram nan, ki pèmèt elèv nou yo fè reyèl eksplorasyon syantifik nan zoo lokal yo, akwaryòm, ak mize.

Vreman vre, lontan anvan tèm nan "Aprantisaj adistans" te yon fraz nan anviwònman lekòl la klas - (Pre-COVID-19), elèv nou yo te kolabore ak ranpli devwa lè l sèvi avèk platfòm nan salklas Google kòm byen ke pwogram debaz Google Drive.

Si ou ta renmen aprann plis sou pwogram ansèyman nou yo, tanpri kontakte direktè lekòl nou an Madam Rowe nan JRowe@efms352.org.

School interest form
Link to School Calendar
Link to Google Classroom
Link to I-Ready program
Link to IXL program
Link to My Schools
Link to Twitter
Link to facebook
Link to Instgram
Link to BRIC Museum
Link to Broadway Junior
Link to Brooklyn Museum
Link to Brooklyn Public Library
Link to College Access For All
Link to Computer Science For All
Link to New York Edge
Link to Ensemble Connect
Link to Ifetayo
Link to Interborough
Link to Medgar Evers College
Link to Success Highways
Copyright © 2020 Ebbets Field Middle School