NYC Department of Education
Top Navigation bar
Home
Change font size
Haitian Creole page
Spanish
Arabic
French
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 logo
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Ebbets Field Middle School - MS 352
EFMS 352 Webpage top banner
Determination + Perseverance + Resilience = SUCCESS
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
About Us link
Our Students link
EFMS 352 Webpage top banner
Programs link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Parents link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Faculty and Staff  link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Partnership link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Partnerships
Restorative Circle
Our Students at Medgar Evers College

Nan Ebbets Field Lekòl Mwayen, patenarya yo se yon faktè enpòtan nan kwasans elèv yo ak siksè. Lekòl nou an kenbe relasyon avèk divès òganizasyon nan kominote a ki pi laj ki bay aksè a yon gwo varyete opòtinite aprantisaj ak sèvis pou elèv nou yo.

Opòtinite sa yo ak sèvis yo entelektyèl, kiltirèl, ak sosyal-emosyonèl. Pa egzanp, travay nou ak Broadway Junior, BRIC Museum, Medgar Evers, College Access, ak anpil nan lòt patnè nou yo te gen yon efè etonan sou pwòp tèt ou-menm, efikasite pwòp tèt ou, ak aspirasyon nan elèv nou yo.

Eksperyans yo delivre nan patenarya nou span pi lwen pase salklas nou yo, andeyò bilding lekòl la - bay elèv nou yo ekspoze nan kote ak kote nan vil la yo ke yo pa ta nòmalman vizite.

Pou aprann plis sou patnè nou yo ak pwogram patenarya, tanpri vizite lyen ki anba yo oswa kontakte direktè lekòl kominotè nou an Mesye Kayan Soverall nan KSoverall@efms352.org

School interest form
Link to School Calendar
Link to Google Classroom
Link to I-Ready program
Link to IXL program
Link to My Schools
Link to Twitter
Link to facebook
Link to Instgram
Link to BRIC Museum
Link to Broadway Junior
Link to Brooklyn Museum
Link to Brooklyn Public Library
Link to College Access For All
Link to Computer Science For All
Link to New York Edge
Link to Ensemble Connect
Link to Ifetayo
Link to Interborough
Link to Medgar Evers College
Link to Success Highways
Copyright © 2020 Ebbets Field Middle School