NYC Department of Education
Top Navigation bar
Home
Change font size
Haitian Creole page
Spanish
Arabic
French
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 logo
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Ebbets Field Middle School - MS 352
EFMS 352 Webpage top banner
Determination + Perseverance + Resilience = SUCCESS
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
About Us link
Our Students link
EFMS 352 Webpage top banner
Programs link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Parents link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Faculty and Staff  link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Partnership link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Parents
Parents at evening event
Our Parents and teachers in an activity

Paran nou yo se yon pati entegral nan kominote lekòl nou an. Pwofesè yo, anplwaye yo ak administrasyon an patnè avèk paran yo pou lanse ak pouse inisyativ elèv yo atravè tout matyè debaz yo. Lekòl la resevwa fanmi yo patisipe aktivman kòm byen ke kontribye nan lavi a ak kilti nan lekòl la.

Pou aprann enfòmasyon sou aktivite ak evènman nan lekòl la. Tanpri pran yon kopi chak mwa nan bilten paran an - skoup la Paran.

Si ou ta renmen patisipe nan Asosyasyon Pwofesè Paran, Ekip Lidèchip Lekòl, Ekip Kominote Lekòl la oswa tou senpleman volontè, tanpri kontakte Koòdonatè Paran Lekòl la Madam Ersell Mellis.

Imèl: emellis@efms352.org | emellis@schools.nyc.gov

Telefòn selilè: 917-435-3676

School interest form
Link to School Calendar
Link to Google Classroom
Link to I-Ready program
Link to IXL program
Link to My Schools
Link to Twitter
Link to facebook
Link to Instgram
Link to BRIC Museum
Link to Broadway Junior
Link to Brooklyn Museum
Link to Brooklyn Public Library
Link to College Access For All
Link to Computer Science For All
Link to New York Edge
Link to Ensemble Connect
Link to Ifetayo
Link to Interborough
Link to Medgar Evers College
Link to Success Highways
Copyright © 2020 Ebbets Field Middle School