NYC Department of Education
Top Navigation bar
Home
Change font size
Haitian Creole page
Spanish
Arabic
French
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 logo
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Ebbets Field Middle School - MS 352
EFMS 352 Webpage top banner
Determination + Perseverance + Resilience = SUCCESS
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
About Us link
Our Students link
EFMS 352 Webpage top banner
Programs link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Parents link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Faculty and Staff  link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Partnership link
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
EFMS 352 Webpage top banner
Our Faculty & Staff
Teachers at work
Teachers share ideas

Fakilte a ak anplwaye nan Ebbets Field Lekòl Mwayen yo se yon kad nan pwofesyonèl talan ak divès; ekspè ak pasyone nan wòl respektif yo. Pwofesè ak parapwofesyonèl nou yo nouri kwasans ak devlopman entelektyèl elèv yo. Konseye ak èd lekòl ale nan bezwen sosyal-emosyonèl ak kiltirèl bezwen elèv yo. Ansanm, nou ankouraje yon anviwònman lekòl ki asire siksè elèv yo jou-a-jou ak ane-a-ane.

Efò fakilte ak anplwaye yo òganize atravè ti inite konjonktif (ekip) atravè lekòl la. Pwofesè yo fè enstriksyon ak kondwi rechèch nan ekip kontni yo. Konsèy ak Siksè elèv ekip Sipò pou travay ansanm nan kiltirèl-reyaksyon kòm byen ke restorative pratik ak apwòch.

Pou aprann plis sou kourikoulòm Lekòl Mwayen Ebbets, tanpri kontakte Veronica Mullen-Morris, Asistan Direktè nan VMullen @ efms352.org, oswa Ronda Kornegay Asistan Direktè nan RKornegay@efms352.org. Pou enfòmasyon sou pratik kilti-repons ak restorative tanpri kontakte Ms. Jeanne Rowe, Direktè nan JRowe@efms352.org.

Teachers at work
English Language Arts
Teachers at work
Teachers at work
Social Studies
Teachers at work
Teachers share ideas
Mathematics
Teachers share ideas
Teachers share ideas
Science
Teachers share ideas
Teachers at work
Teachers at work
Teachers share ideas
Teachers share ideas
Physical Education
Teachers at work
Teachers share ideas
Counseling Team
Teachers share ideas
Art & Music
Teachers share ideas
Student Success Team
Teachers share ideas
Teachers at work
Teachers share ideas
Teachers share ideas
Teachers at work
School interest form
Link to School Calendar
Link to Google Classroom
Link to I-Ready program
Link to IXL program
Link to My Schools
Link to Twitter
Link to facebook
Link to Instgram
Link to BRIC Museum
Link to Broadway Junior
Link to Brooklyn Museum
Link to Brooklyn Public Library
Link to College Access For All
Link to Computer Science For All
Link to New York Edge
Link to Ensemble Connect
Link to Ifetayo
Link to Interborough
Link to Medgar Evers College
Link to Success Highways
Copyright © 2020 Ebbets Field Middle School